Salgyt müdiriýeti
Ýolbaşçylar Telefon belgileri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Başlygy
Aşgabat şäheri, Türkmenistan
+993 12 394378 (Kabulhana)
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Başlygynyň Orunbasary
Aşgabat şäheri, Türkmenistan
+993 12 394515
Salgyt ulgamyny düşündiriş we kämilleşdiriş bölüminiň başlygy
Aşgabat şäheri, Türkmenistan
+993 12 394544
Hasap we hasabat bölüminiň başlygy
Aşgabat şäheri, Türkmenistan
+993 12 394536