Ýazdyr

Habarlaşmak üçin telefonlar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Başlygy

(+99312) 39-43-78 (Kabulhana)

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Başlygynyň Orunbasary

(+99312) 39-45-15

Hasap we hasabat bölüminiň başlygy

(+99312) 39-45-36

Salgyt ulgamyny düşündiriş we kämilleşdiriş bölüminiň başlygy

(+99312) 39-45-44